Wat doet Belight

Belight streeft naar bevrijding van (onbewuste) blokkades zodat je terug in je midden komt. Vanuit die balans ontstaat de ruimte om te kunnen zijn wie jij werkelijk bent. Belight werkt vanuit afstemming op “het veld” waarin alles aanwezig is: verleden, heden en toekomst. Vaak leven wij ofwel in de eerste of in de laatste, maar zelden in de middelste. Zodra we ons afstemmen (mindful zijn) en met alle aandacht aanwezig zijn in het huidige moment ontstaat de kans ons te openen voor de kracht van de ervaring, welke zorgt voor een verdieping van het transformatieproces. We komen los van de verhalen in ons hoofd en het bedenken van oplossingen. We gaan juist naar de ruimte om te ervaren wat er op dat moment gezien/gevoeld wil worden in jouw lichaam! Om jezelf te helen en vervolgens in je kracht te komen heb je je individuele waarheid nodig. Deze waarheid vind je door in het licht te brengen wat de dynamiek achter het probleem is. Alleen dat al ervaren mensen als helend. Vanuit hier onderzoeken we samen de weg naar de antwoorden die jij nodig hebt, die reeds in jou aanwezig zijn. Met de Vortex Technologie van Life Alignment kunnen de blokkades in je etherische velden opgeheven worden, waardoor je op een hogere frequentie in balans komt.

De beperking van het zijn 
Gedurende ons leven maken we dingen mee die invloed op ons hebben en ons vormen. We gaan ons op een bepaalde manier verhouden tot onszelf en tot anderen. We bouwen patronen en overtuigingen op over onszelf, over wat we wel kunnen en wat we niet kunnen, wat we wel willen en wat we niet willen etc. Veel van deze patronen en overtuigingen werken voor een bepaalde periode in ons leven prima. Maar door de natuurlijke ontwikkeling van het leven veranderen wijzelf en onze omstandigheden. Gek genoeg blijven veel van die oude patronen en overtuigingen hardnekkig bij het oude, en zijn we verbaasd dat we telkens tegen dezelfde problemen aanlopen. Dit geldt vooral voor zelfbeschermingsmechanismes waar veel pijn achter zit. Ons systeem wil die pijn niet nog een keer voelen, dus als we in soortgelijke situaties terecht komen (triggers), treden die oude mechanismes binnen een fractie van een seconde in werking en zijn we er hopeloos aan overgeleverd en zitten we in het drama (we trekken een muur op, proberen anderen te pleasen, worden zwijgzaam of trekken ons terug, we vluchten, schreeuwen, bevriezen of verharden etc). Deze oude patronen zijn zodanig met ons verwoven dat we ons er soms mee geïdentificeerd hebben. We kunnen ze niet meer los zien van onszelf. Ze komen tot uiting in ons gedrag, in relaties met anderen, op het werk, in onze gevoelswereld, en in ons fysieke lichaam in de vorm van spanningen, blessures en zelfs ziekten.
Het zijn deze onzichtbare, onbewuste oude patronen die we tijdens een sessie aan het licht kunnen brengen en transformeren: snel, krachtig en zeer effectief. Je wordt daarna niet meer zonder pardon meegesleurd door een trigger, maar je kunt er met afstand naar kijken, vanuit een kalme en vriendelijke blik, en er is tijd om te kunnen kiezen. Wil je weer op de oude manier reageren of kies je voor een andere manier? 

Wat zijn de resultaten?
Je krijgt inzichten in je eigen handelen en voelen, maar ook krijg je inzichten in alternatieve manier van reageren. Een behandeling bij BELIGHT is een uitnodigend om de verbinding aan te gaan met dieper liggende stukken in jezelf. Niet alleen de pijn, maar ook je wezenlijke zelf/je hogere bewustzijn/je ziel. Dit contact gaat heel diep en levert een ervaring op van diepe rust, vertrouwen, vitaliteit, acceptatie, vreugde, vrede en een diepe verbinding met jezelf en het leven. Je groeit in mildheid naar jezelf en anderen.

 

Meer over Life Alignment?
Life Alignment is een vooruitstrevend holistisch healingssysteem. Life Alignment onderkent het effect dat de omgeving op onze gezondheid heeft. Het is in overeenstemming met de huidige bevindingen van de psychologie, de neurobiologie, de epigenetica en de wijsheid van oude helingssystemen zoals de Chinese kruidenwetenschap, Ayurveda en het sjamanisme.
Bij Life Alignment ligt de focus op de oorzaak van het probleem in plaats van op het symptoom. De natuurlijke hogere intelligentie van het lichaam identificeert de blokkades in de energie. Door een omzichtig emotioneel proces wordt het energetische systeem van lichaam en geest in een hogere trilling en in een nieuwe balans gebracht.
Voor meer inhoudelijke informatie over Life Alignment verwijs ik je graag naar de website http://lifealignment.nl (Nederlands) of http://www.life-alignment.com/ (Engels).

Meer over ‘De Psychologie van het Lichaam’:
Ik heb de opleiding afgerond en begeleid cliënten in het betekenis geven aan hun lichaamssignalen en de directe wijsheid daarvan te volgen en te integreren in werk en privé. Meer vitaliteit en balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau is het resultaat waardoor de cliënt competenter kan worden in allerlei situaties.

Ik beschik over de volgende methodieken om mensen te begeleiden in het benutten van hun potentieel:
a. het lichaam lezen 3D©
b. Chakra oefeningen 3D© (fysiek)
c. Body-mind integratie oefeningen© (emotioneel)
d. 7-kwaliteiten palet® (integratie fysiek, emotioneel, mentaal)
e. BodyMindScan© (diagnostiek van energie – en gedragspatronen)

 

 Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. – Dalai Lama