Wat doet Belight

Belight streeft naar bevrijding van (onbewuste) blokkades zodat je terug in je midden komt. Vanuit die balans ontstaat de ruimte om te kunnen zijn wie jij werkelijk bent. Belight werkt vanuit afstemming op “het veld” waarin alles aanwezig is: verleden, heden en toekomst. Vaak leven wij ofwel in de eerste of in de laatste, maar zelden in de middelste. Zodra we ons afstemmen (mindful zijn) en met alle aandacht aanwezig zijn in het huidige moment ontstaat de kans ons te openen voor de kracht van de ervaring, welke zorgt voor een verdieping van het transformatieproces. Er komt ruimte om te ervaren wat er op dat moment gezien/gevoeld wil worden in jouw lichaam! Vanuit hier onderzoeken we samen de weg naar de antwoorden die jij nodig hebt, die reeds in jou aanwezig zijn. Bevrijding en transformatie treden daarna bijna als vanzelf op.

De beperking van het zijn 
Gedurende ons leven maken we dingen mee die invloed op ons hebben en ons vormen. We gaan ons op een bepaalde manier verhouden tot onszelf en tot anderen. We bouwen patronen en overtuigingen op over onszelf, over wat we wel kunnen en wat we niet kunnen, wat we wel willen en wat we niet willen etc. Veel van deze patronen en overtuigingen werken voor een bepaalde periode in ons leven prima. Maar door de natuurlijke ontwikkeling van het leven veranderen wijzelf en onze omstandigheden. Gek genoeg blijven veel van die oude patronen en overtuigingen hardnekkig bij het oude, en zijn we verbaasd dat we telkens tegen dezelfde problemen aanlopen. Dit geldt vooral voor zelfbeschermingsmechanismes waar veel pijn achter zit. Ons systeem wil die pijn niet nog een keer voelen, dus als we in soortgelijke situaties terecht komen (triggers), treden die oude mechanismes binnen een fractie van een seconde in werking en zijn we er hopeloos aan overgeleverd en zitten we in het drama (we trekken een muur op, proberen anderen te pleasen, worden zwijgzaam of trekken ons terug, we vluchten, schreeuwen, bevriezen of verharden). Deze oude patronen zijn zodanig met ons verwoven dat we ons ermee geïdentificeerd hebben. We kunnen ze niet meer los zien van onszelf. Ze komen tot uiting in ons gedrag, in relaties met anderen, op het werk, in onze gevoelswereld, en in ons fysieke lichaam in de vorm van spanningen, blessures en zelfs ziekten.
Het zijn deze onzichtbare, onbewuste oude patronen die we tijdens een sessie aan het licht kunnen brengen en transformeren: snel, krachtig en zeer effectief. Je wordt daarna niet meer zonder pardon meegesleurd door een trigger, maar je kunt er met afstand naar kijken, vanuit een kalme en vriendelijke blik. Je groeit in mildheid naar jezelf en anderen.

Wat zijn de resultaten?
Een behandeling bij Belight is een uitnodigend om de verbinding aan te gaan met dieper liggende stukken in jezelf. De meeste mensen ervaren een of meerdere van volgende gevoelens: meer rust, meer vertrouwen, meer vitaliteit, acceptatie, vreugde, vrede en verbinding met zichzelf en het leven.
Afhankelijk van de aard van het probleem en jouw wens voor verdieping/bevrijding kan een enkele behandeling genoeg zijn, soms zijn er meer nodig. Tijdens elke behandeling krijg je doeltreffende en rake inzichten over de kern van het probleem en heling hierop.

VOOR KINDEREN
Net als voor volwassenen kan een behandeling zeer doeltreffend zijn voor kinderen en uitkomst bieden voor de klachten zoals:
– gedragsproblemen bij je kind
– hoogsensitiviteit
– leerproblemen
– allergieën
– moeite met sociale vaardigheden
Bij het werken op een kind is het in sommige gevallen raadzaam om een combinatie ouder-kind behandeling te doen, omdat patronen van een kind verwoven zijn met die van de ouder(s). In dat geval worden ouder en kind apart van elkaar behandeld, maar wordt er op hetzelfde thema gewerkt. Het kind hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om de behandeling te ondergaan; we werken altijd via de ouders.

Meer weten over Life Alignment? 
Voor meer inhoudelijke informatie over Life Alignment verwijs ik je graag naar de website http://lifealignment.nl (Nederlands) of http://www.life-alignment.com/ (Engels). Life Alignment stelt geen diagnoses en kan naast andere, reguliere, trajecten ondergaan worden.

 Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. – Dalai Lama