Wat doet Belight

LIFE ALIGNMENT
Belight 
werkt met de methode Life Alignment. Deze methode is nieuw in Nederland, maar bestaat al ruim 30 jaar en wordt in landen als Amerika, Canada, Engeland, zuid-Afrika, Australie en Duitsland veelvuldig toegepast. In Nederland krijgt de methode steeds meer bekendheid en Belight maakt deel uit van de eerste lichting practitioners die met deze inspirerende methode mag werken.

Een beknopte psychologische achtergrond
Gedurende ons leven maken we dingen mee die invloed op ons hebben en ons vormen. We gaan ons op een bepaalde manier verhouden tot onszelf en tot anderen. We bouwen patronen en overtuigingen op over onszelf, over wat we wel kunnen en wat we niet kunnen, wat we wel willen en wat we niet willen etc. Veel van deze patronen en overtuigingen werken voor een bepaalde periode in ons leven prima. Maar door de natuurlijke ontwikkeling van het leven veranderen wijzelf en onze omstandigheden. Gek genoeg blijven veel van die oude patronen en overtuigingen hardnekkig bij het oude, en zijn we verbaasd dat we telkens tegen dezelfde problemen aanlopen (veroorzaakt door die oude patronen). Dit geldt vooral voor zelfbeschermingsmechanismes waar veel pijn achter zit. Ons systeem wil die pijn niet nog een keer meemaken, dus als we in soortgelijke situaties terecht komen die lijken op die van vroeger (triggers), treden die oude mechanismes binnen een fractie van een seconde in werking en zijn we er hopeloos aan overgeleverd (we trekken een muur op, proberen anderen te pleasen, worden zwijgzaam of trekken ons terug, we vluchten, schreeuwen, bevriezen of verharden). Deze oude patronen zijn zodanig met ons verwoven dat we ons ermee geïdentificeerd hebben. We kunnen ze niet meer los zien van onszelf. Ze komen tot uiting in ons gedrag, in relaties met anderen, op het werk, in onze gevoelswereld, en in ons fysieke lichaam in de vorm van spanningen, blessures en zelfs ziekten.
Het zijn deze onzichtbare, onbewuste oude patronen die we met Life Alignment aan het licht kunnen brengen en transformeren: snel, krachtig en zeer effectief. Je wordt niet meer zonder pardon meegesleurd door een trigger, maar je kunt er met afstand naar kijken vanuit een kalme en observerende blik.

Hoe werkt het?
De behandeling vindt plaats in mijn praktijk en duurt ongever 1,5 – 2 uur. De behandeling vindt plaats op een massagetafel waar je volledig gekleed kunt plaatsnemen. Life Alignment maakt gebruik van het celgeheugen van het lichaam om oude patronen naar de oppervlakte te brengen. Dit doen we door middel van kinesiologie en afstemming op jouw diepere/hogere weten en voelen. Omdat we tappen uit jouw eigen (onbewuste) herinneringen werken we met dat wat voor jou op dit moment prioriteit heeft.  Zo ontstaat er voor jou een duidelijk verhaal rondom je probleem (bepaalde emoties of specifieke gebeurtenissen uit je verleden bijv.) en maak je contact met de kern van het probleem.

Wat zijn de resultaten?
Life Alignment is doeltreffend in het constateren van de kern van het probleem, en dit geeft je rake inzichten in gebeurtenissen uit je leven, en een snelle en diepe transformatie ervan. Life Alignment gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is, waardoor verbanden tussen gebeurtenissen helder worden. Life Alignment werkt vanuit een veld van heelheid, krachtige zachtheid en liefdevolle begeleiding. Dit werkt uitnodigend om de verbinden aan te gaan met je eigen essentie, en je te verbinden met een  diepere stroom van voelen en weten. Life Alignment helpt je te herinneren wie jij bent. Je ervaart meer rust, vertrouwen, vitaliteit, acceptatie, vreugde, vrede en verbinding met jezelf en het leven zoals jij dat wil leven. Afhankelijk van de aard van het probleem dat je hebt en/of jouw wens voor verdieping kan een enkele behandeling genoeg zijn, soms zijn er meer nodig.

VOOR KINDEREN
Net als voor volwassenen kan Life Alignment voor verschillende mogelijkheden uitkomst bieden voor de klachten van je kind. Zo kun je denken aan:
– gedragsproblemen bij je kind
– hoogsensitiviteit
– leerproblemen
– allergieën
– vage fysieke klachten
– moeite met sociale vaardigheden
Bij het werken op een kind is het in sommige gevallen raadzaam om een combinatie ouder-kind behandeling te doen, omdat patronen van een kind verwoven zijn met die van de ouder(s). In dat geval worden ouder en kind apart van elkaar behandeld, maar wordt er op hetzelfde thema gewerkt. Het kind hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om de behandeling te ondergaan; we werken altijd via de ouders.

Wat is Life Alignment? 
Voor meer inhoudelijke informatie over Life Alignment verwijs ik je graag naar de website http://lifealignment.nl (Nederlands) of http://www.life-alignment.com/ (Engels). Life Alignment stelt geen diagnoses en kan naast andere, reguliere, trajecten ondergaan worden.