Algemene Voorwaarden van The Inner Beauty Academy

Om de behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Wanneer je een afspraak met mij maakt voor een behandeling, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van de onderstaande algemene voorwaarden en de privacy verklaring en hiermee akkoord gaat.

Behandeling en verantwoordelijkheid

 • Voorafgaand aan de 1e afspraak vindt een intake plaats, waarin we ons aan elkaar voorstellen en ik je een aantal vragen zal stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we de behandeling en/of het traject samen.
 • Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe je de behandeling hebt ervaren en hoe het met je gaat.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan die je tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Je maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van mijn diensten, waardoor ik/The Inner Beauty Academy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
 • Ik/The Inner Beauty Academy is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Ik/The Inner Beauty Academy is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van jouw persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.
 • Alle benodigdheden voor je behandeling zijn aanwezig, je mag uiteraard wel zelf een grote handdoek meenemen.
 • Het verrichten van erotische (be)handelingen behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.

Medische omstandigheden

 • Gebruik je medicatie en/of ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut of specialist? Raadpleeg dan voorafgaand aan de behandeling of je behandeld mag worden.
 • Ik/The Inner Beauty Academy zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Ik/The Inner Beauty Academy onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Coaching, Soundhealing, Reiki en ervaringsdeskundigheid.

Hygiëne

 • Hygiëne staat hoog in het vaandel bij mij/The Inner Beauty Academy. Ik zal er ten alle tijden voor zorgen dat de praktijk/ trainingsruimte, het linnengoed en de gebruiksmaterialen schoon en gedesinfecteerd zijn.
 • Vanuit het oogpunt van hygiëne, waardeer ik het zeer wanneer je vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dit is niet alleen voor mij prettiger om te werken, maar ook voor jezelf.

Annuleren of Afspraak niet nakomen

Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, ga ik daar graag zorgvuldig mee om.

 • Gemaakte afspraken dienen voorafgaand betaald te zijn
 • Afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden verplaatst.
 • Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan je doorberekend,
 • Kom je niet op de afspraak verschijnen, dan wordt deze volledig aan je doorberekend.
 • Ben je onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in jouw plaats naar de afspraak te laten komen.

Ethiek, privacy en beroepsgeheim

 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als voor mij is een vanzelfsprekendheid gedurende jouw sessies.
 • Eventuele gegevens die je voor, tijdens of na de behandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekt. Dit telt voor alles wat er wordt gezegd, besproken en/of ervaren.
 • Ik/The Inner Beauty Academy gebruik jouw gegevens alleen voor mijn eigen administratie, het versturen van offertes, facturen, nieuwsbrieven en aanbiedingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 • Ik/The Inner Beauty Academy voldoe hiermee aan de huidig geldende AVG privacywetgeving van 28 mei 2018.
 • Ik/The Inner Beauty Academy behoudt het recht om cliënten te weigeren.

Betalingen

 • De tarieven van The Inner Beauty Academy staan vermeld op de website.
 • Betalingen kunnen contant of per betaalverzoek worden verricht, aansluitend aan de behandeling.
 • Facturatie voor zelfstandigen is uiteraard mogelijk
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.